Флуорът в млякото намалява зъбните кариеси

Флуорът в млякото намалява зъбните кариеси

Миенето на зъбите с паста, съдържаща флуор, е добър начин за предпазване от кариеси, но в много страни родителите не могат да отделят нужното време или пари, за да изградят у децата си добри орално-хигиенни навици. По тази причина учени са потърсили алтернативен начин да подобрят денталното здраве на децата, като са в процеса са установили, че флуорът в млякото има забележителен ефект.

„Нашето проучване ще окаже огромно влияние върху здравето на децата, особено в страните с висока степен на разпространение на зъбен кариес. В държави с нисък доход децата, чиито зъби са в недобро състояние, често изпитват болка или дискомфорт и обикновено зъбите с тежък кариес биват екстрахирани. Денталните заболявания с наличие на болка понижават качеството на живот на децата. Вече обаче съществува просто, евтино и ефективно решение на проблема, което ще помогне на тези деца. Денталното здраве на децата може да се подобри още в училищна среда чрез съчетаването на здравословна диета и мляко, съдържащо профилактичен флуор. Докато превенцията на заболявания помага най-вече на здравето на децата, тя е важна и от образователна гледна точка, както и за обществото като цяло“, казва проф. Poul Erik Petersen от Катедрата по дентална медицина към Факултета по здравеопазване и медицински науки на Университета в Копенхаген. Той е и активен участник в научноизследователската дейност на Световната здравна организация.

Ново средство за борба срещу зъбния кариес
Проучването обхванало група от тригодишни деца от България, които били наблюдавани в продължение на пет години. На една от част тях е давано мляко с флуор, а на останалите – мляко без флуор. Децата, които пиели мляко с флуор в училище, имали значително по-малко кариеси от контролната група. България е една от страните в Европа с висока степен на разпространение на кариеси, поради което българските здравни власти целят да предприемат инициативи, които биха променили тази статистика.

„Превенцията е най-важният начин за предпазване от зъбни кариеси. Благодарение на нашето проучване вече разполагаме със солидна научна основа за отправяне на препоръки към здравните власти в цял свят как да се справят с подобен голям обществен проблем. С добавянето на флуор към млякото се предотвратява образуването на кариеси и се подобрява цялостното здраве на всички деца – не само на тези, чиито родители разполагат с нужните ресурси за поддържане на добра орална хигиена или редовни посещения при зъболекар. По този начин можем да намалим социалното неравенство по отношение на разпространението на зъбен кариес сред децата“, обяснява проф. Petersen.

Децата в скандинавските страни се радват на отлично дентално здраве. Резултатите от проучването са особено релевантни за държавите с високо разпространение на зъбен кариес, които все още не са въвели ефективни програми за превенция. Това се отнася за Европа и особено за страните от Централна и Източна Европа като България, които срещат затруднения при изпълнението на изискванията на СЗО за най-малко 80% шестгодишни деца без кариеси до 2020 г. За децата на 12-годишна възраст препоръките са максимум 1.5 зъба, засегнати от заболяването. Благодарение на новото проучване тези страни вече имат практически инструмент, с който да трансформират детското дентално здраве и да подобрят общото здраве с помощта на здравословна диета.

Проучването е публикувано в Community of Dental Health.

 


източник: University of Copenhagen

снимки: www.google.bg