НЗОК И БЗС ДОГОВОРИХА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТРЕТА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ И ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ

НЗОК И БЗС ДОГОВОРИХА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТРЕТА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ И ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Както вече информирахме, от 1 септември 2016 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) закупи за здравноосигурените пациенти на възраст над 18 г. още една – трета, дейност в денталната помощ. С приетия Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2017 г. са определени средствата, необходими за здравноосигурителните плащания за дентална дейност в размер на […]